Nhà Việt 365

Tin bài mới

Xem thêm
Máy phát điện động cơ khí đốt Teksan

Máy phát điện Teksan

Máy phát điện Teksan là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng thông thường sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Nguồn cơ năng sơ cấp có thể là các động cơ tua bin hơi, tua bin nước, động cơ đốt trong, tua bin gió hoặc các nguồn cơ năng khác.

Chi tết