Bộ điều khiển gắn tường (VSC) 95A03-1

Bộ điều khiển gắn tường cho từng phòng

Điều khiển âm lượng, bass, treble,

Chọn nguồn nhạc trong nhà

Chọn bài hát kế tiếp trong bộ lưu nhạc

Thiết lập điều khiển cho từng phòng

Danh mục:
Call Now Button