e1b5814185b106f6a6c9037414aafb47

Trung tâm chiếu phim quốc gia

Điều khiển chiếu sáng tại phòng điều khiển trung tâm
IMG_0034